Generalforsamling i Kalundborg Petanque Klub

Søndag den 12. marts 2017 kl. 10.00 i Ellinglund

 

    Dagsorden

 

  1. Meddelelser

 

  1. Valg af dirigent
  1. Formandens beretning om 2016

·         Beretningen fremlægges af Peer og uddeles ved mødet

 

  1. Forelæggelse af regnskab

 

  1. Indkomne forslag

 

  1. Fastsættelse af kontingent

·         Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet på 300 kr. for seniorer og 120 kr. for juniorer og 100 kr. for passive medlemmer.

Dertil kommer en eventuelt personlig licensbetaling til DPF på 230 kr.

Kontingentet betales ved overførsel til klubbens bank (se nederst)

 

  1. Valg

·         På valg er et bestyrelsesmedlem: Dorthe           villig til genvalg

·         På valg er første suppleant:                 

·         På valg er anden suppleant:                        

·         På valg er revisorer: Birthe                                    villig til genvalg                          

·         På valg er revisor: Flemming (Gis)                       villig til genvalg                        

·         På valg er revisorsuppleant: Bent                         villig til genvalg

 

  1. Festudvalg:

·         Bestyrelsen foreslår genvalg af festudvalget:

Kurt, Kirsten, Kaja, Hans Jørgen og Mette

    9. Eventuelt

 

Note: Klubbens bank: Dragsholm Sparekasse: Reg. nr. 0537 kontonr. 0000580201