Referat af generalforsamling 12.03.17 – KPK

 

Antal fremmødte: 30

 

1.   Meddelelser:                                       1 minuts stilhed for Hans Jørgen og Benedikte

                                                                 DPF-hold tilmeldt – 29.04. første kamp DPF              

                                                                 Opslag med ændrede regler for DPF og DGI

 

2.   Valg af dirigent:                                 Aase valgt

 

3.   Formandens beretning:                       Godkendt

 

4.   Regnskab:                                           Godkendt

                                                                 Evt. bilag kan lægges i plastik-chartek på tavlen

 

5.   Indkomne forslag:                              Kassen betaler for transport til DPF-kampe – godkendt

                                                                 Deltagelse i Kalundborg Messen 28./29. oktober + skærm

                                                                 + efterfølgende ”Åbent Hus”

                                                                 Bestyrelsen laver endeligt oplæg

 

6.   Kontingent:                                        Fortsat gælder 300 for seniorer, 120 for juniorer og 100 for

                                                                  passive medlemmer. Vedtaget

                                                                 Personlig licens DPF 230

                      Kontingent indbetales på bankkonto (evt. kontant til Bill, hvis du ikke bruger netbank)

 

7.   Valg:                                                   Bill genvalgt som kasserer

                                                                 Dorthe genvalgt som bestyrelsesmedlem

                                                                 Flemming ønsker ikke genvalg som 1. suppl. - Erik valgt

                                                                 Finn valgt som 2. suppleant

                                                                 Birthe og Flemming Gis genvalgt som revisorer

                                                                 Bent genvalgt som revisorsuppleant

 

8.   Festudvalg:                                         Nyvalg: Flemming Gis, Dorthe, Irma, Jette + Aase som ”praktisk gris”

 

9.   Eventuelt:                                           Helle: Aktivitetsmøde i Roskilde + stævne i Høng (tidl. Nævnt)

                                                                 23.04. Eggeslevmagle

                                                                 Peer: Opfølgning på DPF kampe følger

                                                                 Dorthe: Ajourføring af gavekasse

DPF stævne 29.04. med 36 baner: Peer undersøger med Mikkel Hjort, om det kan passe!

 

 

13/03/2017/Jette

 

Note ved formanden: Der skal kun bruges 24 baner til DPF-kampen den 29.04 hos os.