Møder


Generalforsamling i Kalundborg Petanque Klub

Søndag den 17. marts 2019 kl. 10.00 i Ellinglund

 

Dagsorden

 1. Meddelelser


 2. Valg af dirigent

 

 3. Formandens beretning om 2018

 • Beretningen fremlægges af Peer og uddeles ved mødet

 

4. Forelæggelse af regnskab for 2018

 • Bill fremlægger regnskabet.


 5. Indkomne forslag

 • Eventuelle forslag skal være formanden i hænde skriftligt senest 10 dage før generalforsamlingen, hvilket vil sige senest den 7. marts 2019.

 

6. Fastsættelse af kontingent

 • Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 300 kr. for seniorer og 120 kr. for juniorer og 100 kr. for passive medlemmer..
 • Kontingentet skal betales ved overførsel til klubbens bank (se nederst)

 

7. Valg

 • På valg er kassereren: Bill
 • På valg er bestyrelsesmedlem: Dorthe
 • På valg er bestyrelsesmedlem: Jette
 • På valg er første suppleant: Finn                      
 • På valg er anden suppleant: Kaja
 • På valg er to revisorer: Birthe og Flemming(Gis)
 • På valg er revisorsuppleant: Bent

 

8. Festudvalg: Dorthe, Irma, Flemming Gis, Aase og Jette

 

9. Eventuelt

 

Referat af generalforsamling 17. marts 2019


 1.Meddelelser:    Der skal betales til fødselsdagskassen nu til Dorthe

 

2. Valg af dirigent:    Kurt Simonsen valgt


3. Formandens beretning: godtkendt med applaus

4. Forelæggelse af regnskab: Godkendt med applaus

 

                                                                                          Kommentarer:

                                                                                          Bendt efterlyser en oversigt over klubbens aktiver/Peer udarbejder

                                                                                          Kontingent betales en måned fra d.d..

                                                                                          Helle efterlyser mobile pay tilknyttet kontoen/enstemmig tilslutning


5. Indkomne forslag:    Birthe + Hanne: indkøb af opvaskemaskine + emhætte

                                                                                          Flertal for installering af hurtiggående opvaskemaskine

                                                                                          Peer undersøger mulighed for emhætte m. kommunen

                                                                                          Bestyrelsen foreslår, at kom-i-gang frokosten betales af  klubben,

                                                                                          hvorimod drikkevarer betales af medlemmerne: vedtaget


6. Fastsættelse af kontingent: Uændret 300 kr. for seniorer, 120 for juniorer og 100 for passive medlemme

                                                                                          Overføres til konto 0537-0000580201


7. Valg:  Kasserer, Bill                                                               genvalgt

                      Dorthe                                                                               -

                      Jette                                                                                   -

                      Første suppleant, Finn                                                   -

                      Anden suppleant,  Kaja                                                  -

                      Revisorer, Birthe + Flemming Gis                                  -

                      Revisorsuppleant,  Bendt                                              -


8. Festudvalg:    Dorthe, Irma, Flemming Gis, Aase, Jette                        genvalgt


9. Eventuelt:    Sonja J. foreslår minus rygning ved klubspil, men OK i pauser. Positiv stemning

                          Da der kun bliver 1 DPF hold, udtager spilleudvalget hold til de enkelte kampe!

 

 

17.03.19/Jette

Formandens beretning om 2018 i Kalundborg Petanque Klub

 

Året 2018 bød ikke på de store ændringer i klubben. Vi har efterhånden fået et godt og brugsvenligt hus og nogle baner, som er absolut brugbare til at spille på. Der har ikke været indbrud eller hærværk eller andet alarmerende, så man må sige, at det er gået stille og roligt og meget i stil med de foregående år.

 

Omkring DPF har vi haft to hold tilmeldt, og de har klaret sig rimeligt. Begge hold er ikke ”faldet igennem”, men har heller ikke kvalificeret sig til oprykning. I august havde vi begge DPF-puljer her på banerne til den 3. kamp i regionalspillet, og som sædvanlig fik vi roser for vores fantastiske anlæg, hus og stemningen. Det var også i 2018, at vi oplevede, at der var DPF-klubber som ikke ville spille mod os, fordi de ikke kunne vinde point. Det skyldtes, at vi måtte melde afbud til 1. kamp, hvorfor vi blev dømt til, at vi ikke kunne vinde point og vores planlagte modstandere heller ikke kunne. Holdet valgte at stille op til alle kampe trods denne ”dom”, og mange hold ville gerne spille, men enkelte hold nægtede at spille, når der ikke var noget på spil. Trist, synes jeg, og det vidner om en dårlig kampmoral, når det kun er pointene, der tæller og ikke selve spillet. Men stor respekt for det Kalundborghold, som stillede op alligevel, selv om de vidste, at det ikke gjaldt noget. DPF varslede i 2018 ny betaling, således at det blev dyrere at være medlem som en klub og dyrere at tilmelde et hold til turneringen, men til gengæld blev licensen gratis. Alt i alt betyder det forøgede udgifter for os i 2019, fordi vi ikke tidligere har haft licensudgifter.

 

DGI-holdene har klaret sig som de plejer: Alle landede nogenlunde midt i deres række som nr. 3, 4 eller 5, bortset fra A-holdene, som endte som de to sidste hold, men pga. at DGI blev presset til at følge deres egne regler, kunne de ikke rykke ned. DGI varslede ny struktur for 2019, hvilket betyder, at der nu ikke længere findes en C-række.

 

I løbet af vinteren, både den netop overståede og den sidste år, har vi haft nogle hold med i Tømmerups vinterturnering. Vore hold vinder ikke turneringen, men sidste år var vi dog med i toppen med det ene hold. Det er vi så ikke i år!

 

Vore egne turneringer internt forløb også fredeligt. Vi har efterhånden tradition for vore turneringer, så det ikke kommer som en overraskelse, når vi afvikler dem. Dog udgik Fakkelturneringen på grund af manglende interesse og vejliget. Måske vender den tilbage engang.

 

Den femtårnede afviklede vi for 18. gang, og efterhånden som vi har strammet lidt på tilmeldingsreglerne, er deltagerne nu kun kolleger fra naboklubberne og ikke ”hajer”, der skulle score nogle nemme penge. Til gengæld er deltagerantallet skrumpet lidt, så vi i 2018 havde 32 deltagende hold. Måske er det ikke så dårlig en udvikling endda, da der kommer mere hyggepræg og venligere stemning over den.

 

Kom-i gang-festen blev holdt for næsten præcis et år siden, og det er altid hyggeligt og rart at holde fest her i huset. Det gælder selvfølgelig også ved skovturneringen, der som altid var en grill- og rødvinsfest og med sjove kampe. Nogle vil nok synes, at vi er tumpede at spille på de ujævne og skæve stier, når vi har gode baner, men sjovt er det.

 

Vi har haft to dage med arbejde i området, og hver gang vi kalder til arbejdsdag, kommer ca. halvdelen af medlemmerne, hvilket betyder, at vi får gjort mange ting for at holde huset, banerne og området omkring pænt. Det er altid en hyggelig dag, som vi slutter fint af.

 

Vinturneringerne er forløbet over sommerhalvåret med et godt fremmøde hver gang. Tak til Kurt for afviklingen.

 

Jeg vil slutte årsberetningen med en tak til Kalundborg Kommune for at støtte op om os og for at være klar til at bevilge de ting, vi mangler til bl.a. maling, værktøj og lignende. Til bestyrelsen skal der også lyde en stor tak. Vi har holdt mange møder, og der er opbakning til klubben og arbejdet med den.

 

Sluttelig vil jeg takke ”Det grønne hold”, som gør en fantastisk indsats omkring huset. De laver et stort stykke arbejde, og vi kan alle være dem taknemlige, fordi de holder området så godt, fordi de klarer mange ting her, og fordi de vil afse tiden til det. Tak skal I have alle sammen.

 


Dagsorden til medlemsmøde i Petanqueklubben

søndag den 17. februar 2019 kl. 10.00 i Ellinglund

1. Meddelelser

 • Nye licensregler
 • Nye spille- og rygeregler
 • Vi deltager ikke i sundheds- og bevægelsesmesssen i år
 • Andet?

 

2.DGI-holdene 2019

 • Gennemgang af holdene – et for et
 • Holdlederne
 • Ønske om spilledag for hvert hold
 • Ønske om spilletidspunkt for hvert hold
 • Gennemgang af sekstetholdene

 

3.DPF for 2019

 • Spillere til regionalholdet/ene
 • Valg af holdleder/ne

 

4.Spillere til ”Udfordring fra Hjembæk”

 

5.Kalenderen for 2019

 • Eventuelle ændringer
 • Usikre datoer
 • Andet


 6.Generalforsamling den 17. marts kl. 10.00

 

7.Eventuelt

 


Medbring venligst 100 kr. til gavekassen.

 

Kontakt:


Formand: Peer Lysemose


Mail: peer@lysemose.org


Telefon: 30 61 15 98Spillested:

Ellinglund, Lundemarken 64A, Kalundborg


CVR: 29 98 75 13


Kasserer: Bill Brodersen

Bank: Dragsholm Sparekasse:

Reg. Nr. 0537 Kontonummer: 0000580201Spilletid:


Hver onsdag året rundt fra 19.00


Hver søndag året rundt fra kl. 10.00

Referat fra medlemsmøde i Petanqueklubben

søndag den 17. februar 2019 kl. 10.00 i Ellinglund


1. Meddelelser

 • Nye licensregler: Alle skal have licens til DPF, til gengæld er det gratis men dyrere at tilmelde hold og klubber.
 • Nye spille- og rygeregler: Ingen rygning på turneringsområdet, et rygeområde anvises mindst 5 meter fra banerne og fra klubhuset, Gælder også e-cigaretter.
 • Vi deltager ikke i sundheds- og bevægelsesmesssen i år, da den ligger i Kordilgade
 • Folkemøde i Kalundborg/Høng den 25. maj.
 • Petanquerejse til Gran Canaria den 9. november
 • Møde om Bæredygtig kommune den 28. februar
 • ”Få det fikset”-opstartmøde i Kalundborg den 1. april
 • DVC-tilmelding senest 17. marts
 • DGI ferielejr i Sydslesvig – næsten udsolgt!

 

2. DGI-holdene 2019 - Stor utilfredshed med at C-rækken er nedlagt og også med at A-rækken starter den 1. april. Også utilfredshed med at det blev meldt sent ud (det er bestyrelsens skyld!! For DGI har sendt ud om det)

 • Gennemgang af holdene – et for et Alle hold gennemgås, og det aftales at hold 4 og 5 mødes efter mødet og får styr på hvem der spiller og hvor mange hold.
 • Holdlederne De samme som i 2018, men Hold 4 får Flemming Uls som holdleder og Hold 5 får Sonja J. med som holdleder.
 • Ønske om spilledag for hvert hold – alle noteret for en hjemmespilledag.
 • Ønske om spilletidspunkt for hvert hold – alle noteret for et tidspunkt
 • Gennemgang af sekstetholdene – Holdene fortsætter med de samme holdledere og navnene justeres.

 

3. DPF for 2019

 • Spillere til regionalholdet/ene – Peer sender en mail til alle, hvor man svarer hurtigt hvilke dage man vil spille DPF.
 • Valg af holdleder/ne – afventer tilmeldinger for det afhænger af, hvor mange spillere der er.

 

4. Spillere til ”Udfordring fra Hjembæk” – Egil sætter en seddel op, og interesserede melder sig til ham via sedler, telefon eller mail.

Birthe efterlyser et madhold til den dag.


5. Kalenderen for 2019

 • Eventuelle ændringer – Sundheds- og bevægelsesmessen udgår og Slurpilsdatoen for DGI noteres på
 • Usikre datoer – ingen udmelding om sekstetspildagen endnu. Peer kontakter Niels Müller
 • Andet

 

6. Generalforsamling den 17. marts kl. 10.00 – Peer prøver om vi kan få en kuglesælger til at besøge os den dag.

 

7. Eventuelt

Efter mødet blev hold 4 og 5 enige om at de kan spille som holdene er og med ny holdleder for hold 4.

 

Medbring venligst 100 kr. til gavekassen.

Copyright © All Rights Reserved