Dagsorden til medlemsmøde søndag den 5. november 2017 kl. 10.00

i klubhuset i Ellinglund.

 

 

 

  1. Meddelelser

 

 

  1. DPF–hold i 2018

·         Bestyrelsen foreslår:

1)    At vi tilmelder ét regionalhold á 7 mand for 2018.

2)    Holdet spiller på holdlicens og kørselsbetaling diskuteres på generalforsamlingen i 2018.

·         Notering af, hvem der vil spille DPF i 2018. Vi skal bruge mindst 10-12 spillere

 

  1. DGI-holdene i 2018

·         Bestyrelsen foreslår:

1)    At vi på generalforsamlingen nedsætter et spilleudvalg, som får til opgave først at udpege de 10 spillere, som skal udgøre de 2 A-hold, klubben er berettiget til.

2)    De 10 spillere kan vælges blandt samtlige medlemmer, så klubben stiller de bedst mulige hold i A-rækken.

3)    Efterfølgende sammensættes de to B-hold og de to C-hold.

4)    Holdlederne vælges efter sammensætningen af holdene.

 

  1. Kalenderen for 2018 – se vedhæftede forslag. Bemærk, at Fakkelturneringen er udeladt.

 

  1. Juleturnering søndag den 19. november kl. 10.00 – årets sidste turnering – suppe, gløgg og æbleskiver

 

  1. Eventuelt