Medlemssiden

Kontingent til klubben 2024 og 2025

Kontingentet er det samme,

som det har været i snart mange år:


Seniorer:...............................................300 kr.


Juniorer:................................................ 120 kr.


Passive medlemmer:................. 100 kr.


Kontingentet betales på klubbens konto i Dragsholm Sparekasse:


Reg.nr. 0537


Kontonummer 0000580201Brug af klubhuset


Hvis du vil bruge klubhuset gælder følgende regler:


  1. Kun medlemmer af Petanqueklubben kan bruge huset til folkeoplysende formål
  2. Aftale om brug af hus og baner træffes med formanden eller næstformanden
  3. Den, der bruger huset, er ansvarlig for anvendelsen og brugen af det
  4. Lån af service afregnes med 100 kr. pr. dag og servicet afleveres rengjort efter brugen
  5. Huset skal afleveres rengjort og opryddet efter brug
  6. Eventuelt ødelagte ting i og ved huset skal erstattes
  7. Toiletterne skal rengøres efter brug
  8. Skal banerne være med i udlånet, skal de ordnes og rives efter brug, så de er klar til andre spillere
  9. Flag og flagstang må bruges, men flaget skal nedtages ved solnedgang og lægges på plads