Turneringer

DPF-holdet 2022

Kalundborg Petanque Klub


                     Klubben spiller i 2022 i Regionalspillet gruppe 2 mod Roskilde 1, Hornbæk 3, Slangerup 1 og Hedebo 5


Klubbens spillere i DPF er:

Bill (holdkaptajn), Sonja Just, Kaja, Peer, Else, Birgitte, Birthe, Finn, Dorthe, Jette, Leif, Eny, Åse, Hanne, Irma,


Første runde var i Kalundborg den 23. april, og anden runde spilles i Hornbæk den 11. juni.